N2 's nachts

Brainport is goed voor 25% van de Nederlandse export, en 35% van de private investeringen in R&D!

Maike van Stiphout 2017

Maike van Stiphout

The Strip

Ontmoet vandaag uw partners van morgen!

Michel Heesen

Michel Heesen

C2C: Parkeergarage

De gezamenlijke C2C aanpak in Brainport Avenue biedt vele technologische en economische kansen.

Mendel Robbers

Mendel Robbers

1 2 3 4 5 6

Kwaliteitsteam

Brainport Avenue, de integrale gebiedsontwikkeling, is een belangrijke internationale toplocatie voor de high tech kennis- en maakindustrie in Nederland. De komende jaren wordt het gebied omgetoverd tot dé etalage van Brainport, een plek waar werken, ontdekken  en recreëren in een dynamische groene, duurzame en bereikbare omgeving centraal staan. Een onafhankelijk kwaliteitsteam bewaakt de kwaliteit van de ruimtelijke ontwikkelingen in Brainport Avenue.

In de ‘Bestuursovereenkomst Brainport Avenue’ hebben destijds de gemeenten Eindhoven, Veldhoven, Son en Breugel, Best, Waalre, en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE),afgesproken om de ruimtelijke kwaliteit en de eenheid in planvorming te stimuleren door het instellen van  een gezamenlijk kwaliteitsteam. Het kwaliteitsteam denkt over alle ruimtelijke plannen en initiatieven in Brainport Avenue. Het team inspireert nitiatiefnemers in een zo vroeg mogelijk stadium met aansprekende ideeën. Het team brengt advies uit aan de betrokken gemeenten en aan de initiatiefnemers. De inzet van het team wordt gecoördineerd via het projectbureau Brainport Avenue. Het team houdt zich niet, net zoals een welstandscommissie, bezig met bouwaanvragen, maar ze opereert op een hoger abstractieniveau. Denk hierbij aan gebiedsvisies, beeldkwaliteitsplannen, landschapsplannen, stedenbouwkundige plannen en bestemmingsplannen. Als handvat voor het team is het document ‘Criteria voor ruimtelijke kwaliteit in Brainport Avenue’ door de betrokken gemeenten vastgesteld. Met de instelling van het onafhankelijk Kwaliteitsteam is gehoor gegeven aan een belangrijke randvoorwaarde van de rijksoverheid bij het toekennen van een bijdrage uit het budget Nota Ruimte.

Onafhankelijk Kwaliteitsteam

De Stuurgroep Brainport Avenue heeft de volgende deskundigen benoemd:

Voorzitter: Mevr. Maike van Stiphout. Hoofdontwerper en directeur van bureau DS Landschapsarchitectuur.
Lid: Dhr. Mendel Robbers. Zelfstandig architect en eigenaar van Studio YYY.
Lid: Dhr. Michel Heesen (Msc), bureau-eignaar: Architectuur & landschapontwerp, Rotterdam

De leden van het onafhankelijke Kwaliteitsteam worden benoemd voor vier jaar waarbij herbenoeming eenmalig mogelijk is.

Kwaliteitsteam Brainport Avenue

 

 

Voorzitter: Ir. M.C. (Maike) van Stiphout
Maike van Stiphout is deskundig op het gebied van landschapsarchitectuur en beschikt over een ruime ervaring in binnen- buitenland. Op dit moment is zij hoofdontwerper en directeur van het bureau DS (Landschapsarchitectuur). Belangrijke recente projecten zijn Park Brederode te Bloemendaal, de dijkverzwaring van Hoorn tot Amsterdam en de ontwikkelingsstrategie voor het gebied Les Landes in Frankrijk. In de vakwereld is zij vooral bekend als lid van diverse adviescommissies en haar deelname aan jury’s van prijsvragen in de ruimtelijke ordening.

Lid: Ir. M.V. (Mendel) Robbers
Mendel Robbers is afgestudeerd als architect aan de TU/e. Sindsdien heeft hij gewerkt als architect en onderzoeker bij het Office for Metropolitan Architecture (OMA), UNStudio en Venhoeven CS. Hij heeft hier onder andere gewerkt aan het nieuwe stadskantoor van Rotterdam, de Randstad 2040 strategie, de tentoonstelling ‘expansion-neglect’ voor de Art Biënnale in Venetië. Op dit moment werkt hij onder eigen vlag (YYY; oftewel ‘why why why’) aan diverse architectonische projecten. Recentelijk heeft hij een onderzoek afgerond naar de creatieve industrie voor de gemeente Utrecht en naar de beleving van internationale kenniswerkers in Brainport Eindhoven.

Lid: Ir. W.M. (Michel)Heesen
Met ingang van 11 maart 2016 is Michel Heesen benoemd tot lid van het Kwaliteitsteam nadat een vacature was ontstaan door het vertrek van Floris Alkemade (Rijksbouwmeester). Michel Heesen is architect en is vooral actief in ontwerpopgaven op het snijvlak van architectuur en landschap, zoals waterveiligheid, mobiliteit en de energietransitie. Hij werkt zowel aan projecten in uitvoering als aan onderzoeksopdrachten. Als voorbeelden kunnen worden genoemd de A4 Delft-Schiedam, de renovatie van de A1-A5 tussen Amsterdam en Almere. In opdracht van het College van Rijksadviseurs deed hij het onderzoek 'Goed voor de infra, goed voor de stad', over de relatie tussen steden en ringwegen. Hij is lid van Q-team GOW (Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum) en van de PAL Zuid-Holland (Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit).