Impressie 1

Brainport Avenue: De internationale etalage voor de High Tech kennis- en maakindustrie.

C2C: Parkeergarage

De gezamenlijke C2C aanpak in Brainport Avenue biedt vele technologische en economische kansen.

Koe in de natuur

Er valt nog zoveel te ontdekken!

1 2 3

Duurzaamheid

Het thema “Duurzaamheid” is van groot belang voor een toekomstbestendige ontwikkeling van Brainport Avenue. Bij dit thema laten we ons inspireren door Cradle to Cradle (C2C). Dit is de filosofie van Michael Braungart en William McDonough. C2C is onlosmakelijk verbonden met de kreet “afval = voedsel”. Afdanken en vernietigen is niet meer van deze tijd. Materialen houden hun waarde en zijn opgenomen in een eindeloze, gezonde en veilige kringloop. Om dit streefbeeld te bereiken, moeten kringlopen opnieuw ontworpen worden, want nu is er vaak sprake van een lineaire gang naar de vuilnishoop.

Voor producten gebeurt dit inmiddels al regelmatig. Denk bijvoorbeeld aan tapijttegels, bureaustoelen of toiletpapier. Ook voor gebouwen worden pogingen gedaan om ze C2C te maken. Daarbij gaat het niet alleen om de materialen die worden gebruikt, maar ook om het binnenklimaat en energiegebruik. Overigens komt energie van de zon in de C2C-filosofie en is dus overvloedig verkrijgbaar. Bij gebouwen is de toepassing van C2C meeromvattend dan bij producten en het is dan ook nog niet gelukt een gebouw te realiseren dat 100% C2C is.

In Brainport Avenue willen we ons bij de hele gebiedsontwikkeling laten inspireren door C2C. Het gaat dus niet alleen over materiaalgebruik en gebouwen, maar ook om de openbare ruimte met de bodem, het water en de lucht. Creëren van diversiteit in die ruimte zorgt voor een prettige leefomgeving.

Omdat bij een gebiedsontwikkeling heel veel partijen betrokken zijn en alles met alles samenhangt, is de toepassing van C2C niet zo eenvoudig. Samenwerken is de enige manier om het voor elkaar te krijgen. Maar als het lukt, maakt C2C Brainport Avenue dé plaats voor het high tech ontdekken en creëren van groene welvaart en dat heeft meerwaarde voor iedereen!

Bij het thema duurzaamheid is het belangrijk om concreet te worden en concrete voorbeelden aan te reiken om partijen te overtuigen. Daarom is samen met C2Clabxx een tool ontwikkeld voor duurzaamheid.

Duurzaamheidsambities

Ruimtelijke meerwaarde

Brainport Avenue laat zien wat ‘groene welvaart’ is. Vestigingslocaties voor bedrijven zijn aantrekkelijk en gezond. Natuurlijke kringlopen worden gesloten, de biodiversiteit wordt verhoogd, gezonde groene gebouwen en omgevingen worden gecreëerd, hernieuwbare energie wordt geleverd en openbaar toegankelijke functies worden toegevoegd.

Economische meerwaarde

Brainport Avenue is een toplocatie voor de hightech kennis- en maakindustrie. Samenwerking zorgt hiervoor, in de vorm van uitwisseling van schaarse grondstoffen, energie, ruimte en diensten. Op Brainport Avenue staan ontdekken en creëren centraal. Innovaties leiden tot het sluiten van technische kringlopen en het opwekken van hernieuwbare energie.